Przedszkole PZPSKK - Strona główna

47-200 Kędzierzyn Koźle
ul. Stoczniowców 11

+48 774821571
szkolapzpskk@wp.pl

Ważne informacje

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż można już zapisywać dziecko do przedszkola. Należy wydrukować i uzupełnić wniosek i deklarację do nauczania języka mniejszości narodowej. Te dokumenty podpisują oboje rodziców bądź opiekun prawny. Dodatkowo należy wydrukować i uzupełnić interesujące nas oświadczenia - wzory wniosków znajdziemy w zakładce RODZICE.

Rodzice dzieci, które uczęszczają już do naszego przedszkola wypełniają tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Do powyższej informacji podajemy również terminy rekarutacji dla przedszkola do pobrania poniżej:

Pozdrawiamy

  1. Przedszkole

Nasze przedszkole jako jedno z niewielu otrzymało grant w ramach programu "Moje miejsce na Ziemi” - 5000 zł od Fundacji ORLEN. Od czerwca realizujemy program grantowy ,,Myśl logicznie – działaj ekologicznie”. W ramach programu na terenie przedszkolnego placu zabaw zostało posadzonych 10 drzew tlenowych – paulowni, w przedszkolu zostały zamontowane filtry do wody, tak aby dzieci mogły korzystać z wody kranowej, która na naszym terenie jest doskonałej jakości. Aby ograniczyć zużycie wody w kranach zamontowaliśmy perlatory. Dzięki wizycie w miejskie stacji uzdatniania wody dowiemy się jak ważne jest ograniczanie ilości zużytej wody i jej odzyskiwanie. Aby ograniczyć zużycie wody w kranach zamontowaliśmy perlatory. Przed placówką zostanie zamontowana tablica ogłoszeń, na której będziemy umieszczali informacje o jakości powietrza w naszym regionie. W planie mamy także spotkanie z mieszkańcami lub rozdanie ulotek dotyczących drzew tlenowych, szkodliwości palenia śmieci oraz zalet wody z miejskich wodociągów. W dalszej kolejności zamierzamy przeprowadzić ekologiczny konkurs plastyczny oraz szereg zajęć dla dzieci i rodziców dotyczących oszczędności wody i ochrony środowiska. Uwieńczeniem naszym ekologicznych działań ma być wycieczka do Wrocławia do Hydropolis.

Fundacja Orlen logotyp

Kędzierzyn – Koźle, 04.05.2020 r.

 

Drodzy rodzice, wiemy, że oczekujecie od nas konkretnych decyzji, organizacji oraz procedur, a przede wszystkim podania daty otwarcia placówki. Zastanawiacie się zapewne ile dzieci będziemy mogli przyjąć do przedszkola? Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego możemy utworzyć tylko jedną grupę. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W następnej kolejności dzieci obojga pracujących rodziców, których miejsce pracy znajduje się pod innym adresem niż miejsce zamieszkania. Rodzicom dzieci, które nie zostaną przyjete do placówki przekazujemy informację, że   świadczenia opiekuńcze zostały przedłużone do 24 maja i należą się również osobom, które nie zdecydują się posłać dziecka do przedszkola niezależnie od jego otwarcia.

Od poniedziałku pracownicy przedszkola będą sie z Państwem kontaktowali w celu ustalenia ilu rodziców chce zapisać dziecko do placówki. Dla dzieci, które nie dostaną się do przedszkola będą kontynuowane zajęcia zdalne.

Potrzebujemy czasu, aby dostosować placówkę, pomieszczenia do wytycznych, stworzyć oraz wdrożyć procedury. Pozamawialiśmy niezbędne materiały ochrony, ale czekamy na przesyłki. O dokładnej dacie otwarcia placówki poinformujemy Państwa na stronie i FB przedszkola.

Monitorujemy na bieżąco sytuację epidemiologiczną oraz wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po opracowaniu procedury będą dostępne dla Państwa w sekretariacie, a także na drzwiach przedszkola.                                                                   

Prosimy o pobranie ze strony lub w sekretariacie szkoły wszystkich  druków, które będą niezbędne przy zapisaniu dziecka do przedszkola i wypełnienie ich w możliwie najszybszym czasie.

                                                                                        Joanna Rasch

Można zapoznać się z aktualnymi wytycznymi GIS i MEN, na których będziemy opierać nasze procedury:

Oświadczenie rodziców

Wytyczne dla przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne GIS i MZ

 

W sprawie wniosków rodziców sekretariat placówki jest czynny codziennie od poniedziłaku do piątku od godziny 8:00 do 14:00