Przedszkole PZPSKK - Rekrutacja uczniów do przedszkola

47-200 Kędzierzyn Koźle
ul. Stoczniowców 11

+48 774821571
szkolapzpskk@wp.pl

Ważne informacje

Rekrutacja uczniów do przedszkola

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż można już zapisywać dziecko do przedszkola. Należy wydrukować i uzupełnić wniosek i deklarację do nauczania języka mniejszości narodowej. Te dokumenty podpisują oboje rodziców bądź opiekun prawny. Dodatkowo należy wydrukować i uzupełnić interesujące nas oświadczenia - wzory wniosków znajdziemy w zakładce RODZICE.

Rodzice dzieci, które uczęszczają już do naszego przedszkola wypełniają tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Do powyższej informacji podajemy również terminy rekarutacji dla przedszkola do pobrania poniżej:

Pozdrawiamy

  1. Przedszkole