Przedszkole PZPSKK - Informacje dotyczące otwarcia przedszkola

47-200 Kędzierzyn Koźle
ul. Stoczniowców 11

+48 774821571
szkolapzpskk@wp.pl

Ważne informacje

Informacje dotyczące otwarcia przedszkola

Kędzierzyn – Koźle, 04.05.2020 r.

 

Drodzy rodzice, wiemy, że oczekujecie od nas konkretnych decyzji, organizacji oraz procedur, a przede wszystkim podania daty otwarcia placówki. Zastanawiacie się zapewne ile dzieci będziemy mogli przyjąć do przedszkola? Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego możemy utworzyć tylko jedną grupę. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W następnej kolejności dzieci obojga pracujących rodziców, których miejsce pracy znajduje się pod innym adresem niż miejsce zamieszkania. Rodzicom dzieci, które nie zostaną przyjete do placówki przekazujemy informację, że   świadczenia opiekuńcze zostały przedłużone do 24 maja i należą się również osobom, które nie zdecydują się posłać dziecka do przedszkola niezależnie od jego otwarcia.

Od poniedziałku pracownicy przedszkola będą sie z Państwem kontaktowali w celu ustalenia ilu rodziców chce zapisać dziecko do placówki. Dla dzieci, które nie dostaną się do przedszkola będą kontynuowane zajęcia zdalne.

Potrzebujemy czasu, aby dostosować placówkę, pomieszczenia do wytycznych, stworzyć oraz wdrożyć procedury. Pozamawialiśmy niezbędne materiały ochrony, ale czekamy na przesyłki. O dokładnej dacie otwarcia placówki poinformujemy Państwa na stronie i FB przedszkola.

Monitorujemy na bieżąco sytuację epidemiologiczną oraz wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po opracowaniu procedury będą dostępne dla Państwa w sekretariacie, a także na drzwiach przedszkola.                                                                   

Prosimy o pobranie ze strony lub w sekretariacie szkoły wszystkich  druków, które będą niezbędne przy zapisaniu dziecka do przedszkola i wypełnienie ich w możliwie najszybszym czasie.

                                                                                        Joanna Rasch

Można zapoznać się z aktualnymi wytycznymi GIS i MEN, na których będziemy opierać nasze procedury:

Oświadczenie rodziców

Wytyczne dla przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne GIS i MZ

 

W sprawie wniosków rodziców sekretariat placówki jest czynny codziennie od poniedziłaku do piątku od godziny 8:00 do 14:00